Språkåtkomstmeddelande

Ansvarsfriskrivningar
Gå med i Whitman-Walker Health Family Känns som rätt passform? Nu är det snabbare än någonsin att gå med! Läs mer

Whitman-Walker Health följer gällande federala medborgerliga lagar och diskriminerar inte på grund av ras, färg, religion, kön, civilstånd, sexuell läggning, könsidentitet eller uttryck, engelska språkkunskaper, nationellt ursprung, ålder, funktionshinder, veteran status eller annan status skyddad genom lag.

Whitman-Walker tillhandahåller gratis hjälpmedel och tjänster för döva och hörselskadade för att effektivt kommunicera med oss, till exempel:

  • Kvalificerade teckenspråkstolkar
  • Skriftlig information i andra format (stort tryck, ljud, tillgängliga elektroniska format, andra format)

 

Whitman-Walker tillhandahåller även språktjänster till personer vars primära språk inte är engelska, till exempel:

  • Kvalificerade tolkar
  • Information skrivet på andra språk

 

Om du har behov av dessa tjänster, kontakta Whitman-Walker's Language Assistance Coordinator på isanchez@Whitman-walker.org eller 202.939.7654.

 

Om du tror att Whitman-Walker har misslyckats med att tillhandahålla dessa tjänster eller diskriminerat på annat sätt på grund av ras, färg, religion, kön, civilstånd, sexuell läggning, könsidentitet eller uttryck, engelska språkkunskaper, nationellt ursprung, ålder, funktionshinder, veteranstatus eller annan status som skyddas av lag, kan du lämna in en klagomål till Whitman-Walker Compliance Department, 1377 R St., NW, Washington, DC 20009 eller ring 202.745.7000. Om du behöver hjälp med att lämna in ett klagomål kommer Whitman-Walkers språkåtkomstkoordinator eller någon medlem av vår Compliance-avdelning att vara tillgänglig för att hjälpa dig.

 

Om du har ett klagomål angående Whitman-Walkers tillhandahållande av språkhjälp eller tror att Whitman-Walker har diskriminerat dig kan du kontakta Whitman-Walkers Compliance/Ethics Department Hotline på 202.797.4450. Du kan också lämna in ett civilrättsligt klagomål till US Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights elektroniskt här eller via post eller telefon: US Department of Health and Human Services, 200 Independence Avenue SW., Room 509F, HHH Building, Washington, DC 20201, 1.800.868.1019, 800.537.7697 (TDD).

 

Klagomålsblanketter finns hos Institutionen och Hälsa och mänskliga tjänster här.

 

    Låt oss hålla kontakten

    Få de senaste Whitman-Walker Health community nyheterna levereras till din inkorg!